Tarina

Parental Boxin tarina käynnistyi tiimin osallistuttua Helsinki Challenge -tiedekisaan 2017. Kisan tarkoituksena oli etsiä ratkaisuja YK:n 17 kestävän kehityksen haasteeseen. Parental Boxin ideana on tarjota kaikille perheille maailmassa luotettavaa, tieteellisesti todistettua tutkimustietoa lapsen kehityksestä sekä tukea koko perheen henkistä hyvinvointia. Tieteellisen sisällön taustalla ovat tutkijat varhaiskasvatuksen, erityispedagogiikan, positiivisen psykologian, lastenpsykiatrian, aivotutkimuksen sekä neurotieteiden alalta.

Hankkeemme eteni kisassa finaaliin saakka, ja sai laajaa positiivista huomiota. Kannustavan palautteen myötä huomasimme, että Parental Boxille olisi kysyntää myös oikeassa elämässä, ja päätimme jatkaa hankkeemme edistämistä ideasta konkreettiseen toimintaan.

Viimeisen puolentoista vuoden aikana palveluidea on jalostunut ideologiasta enemmän perheiden tarpeita vastaavaksi. Olemme käyttäneet paljon aikaa ja vaivaa tunnistaaksemme ne rajapinnat ja hetket, jolloin perheet haluaisivat palveluamme hankkia. Kaupalliseen tiimiimme on saapunut lisää jäseniä, ja yhdessä olemme ponnistelleet sen eteen, että pystymme varmistamaan palvelumme sisällön olevan ominaisuuksiltaan ja käytettävyydeltään parhaiten perheiden tarpeita vastaava.

Sivuillemme ilmestyy lähipäivinä ensimmäinen proto-versiomme eräästä palvelun tulevasta ominaisuudesta. Osallistumalla testikäyttöön autat meitä kehittämään parempaa palvelua tukemaan lapsiperheiden arkea sekä rikastuttamaan tiedettä palvelumme takana.